ỦY BAN MẶT TRẬN TỔ QUỐC VIỆT NAM
QUẬN 5 - THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

Bài tham gia hội thi viết về công tác phòng, chống dịch Covid-19 trên địa bàn quận với chủ đề “Ấm áp nghĩa tình đồng bào Quận 5” của bạn Huỳnh Ngọc Duyên – Đoàn viên thanh niên Phường 11 Quận 5

235612143 797925904221704 6579891966223074085 n scaled e1631697975587

Bài tham gia hội thi viết về công tác phòng, chống dịch Covid-19 trên địa bàn quận với chủ đề “Ấm áp nghĩa tình đồng bào Quận 5” của bạn Huỳnh Ngọc Duyên – Đoàn viên thanh niên Phường 11 … Chi tiết

241261562 809050059775955 6981420116094100323 n

     Cả ngày 09/9/2021, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam Quận 5 cùng Đội hình tình nguyện viên đã nỗ lực thực hiện công tác chuẩn bị hơn 3.000 túi quà an sinh và chuyển đến các … Chi tiết

GÓP Ý KIẾN