ỦY BAN MẶT TRẬN TỔ QUỐC VIỆT NAM
QUẬN 5 - THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

PHƯỜNG 4 TỔ CHỨC HỘI NGHỊ TUYÊN TRUYỀN PHÒNG CHÁY CHỮA CHÁY; THÔNG TIN THỦ ĐOẠN CHO VAY LÃI NẶNG TÍN DỤNG ĐEN VÀ CÁC ĐIỂM MỚI CỦA LUẬT CĂN CƯỚC TRONG ĐỒNG BÀO DÂN TỘC THIỂU SỐ NĂM 2024

442489158 376053678779333 6341446705715777443 n

PHƯỜNG 4 TỔ CHỨC HỘI NGHỊ TUYÊN TRUYỀN PHÒNG CHÁY CHỮA CHÁY; THÔNG TIN THỦ ĐOẠN CHO VAY LÃI NẶNG TÍN DỤNG ĐEN VÀ CÁC ĐIỂM MỚI CỦA LUẬT CĂN CƯỚC TRONG ĐỒNG BÀO DÂN TỘC THIỂU SỐ NĂM 2024 … Chi tiết

PHƯỜNG 4 TỔ CHỨC HỘI NGHỊ SƠ KẾT 03 NĂM THỰC HIỆN KẾT LUẬN 01-KL/TW NGÀY 18/05/2021 CỦA BỘ CHÍNH TRỊ VỀ TIẾP TỤC THỰC HIỆN CHỈ THỊ SỐ 05-CT/TW VÀ TUYÊN DƯƠNG KHEN THƯỞNG TẬP THỂ, CÁ NHÂN THỰC HIỆN TỐT HỌC TẬP VÀ LÀM THEO TƯ TƯỞNG, ĐẠO ĐỨC, PHONG CÁCH HỒ CHÍ MINH GIAI ĐOẠN 2021 – 2024

445227136 854458670051593 7363872907004838309 n

PHƯỜNG 4 TỔ CHỨC “SÁNG MÃI TÊN NGƯỜI” CHÀO MỪNG KỶ NIỆM 135 NĂM NGÀY SINH CHỦ TỊCH HỒ CHÍ MINH (19/5/1890 – 19/5/2024); KỶ NIỆM 113 NĂM NGÀY BÁC HỒ RA ĐI TÌM ĐƯỜNG CỨU NƯỚC (5/6/1911 – 5/6/2024) … Chi tiết

GÓP Ý KIẾN