ỦY BAN MẶT TRẬN TỔ QUỐC VIỆT NAM
QUẬN 5 - THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

Sài Gòn – Chợ Lớn của tôi

nguoidanmuasamtett anhngocduong fnxk oxac

Cả cuộc sống của tôi nằm trọn vẹn trong Sài Gòn – Chợ Lớn. Mua sắm tết trên các con đường khu Chợ Lớn Ảnh: Ngọc Dương Từ ngày nhỏ, khi còn là cô bé con, tôi chỉ biết hằng ngày cắp … Chi tiết

GÓP Ý KIẾN