ỦY BAN MẶT TRẬN TỔ QUỐC VIỆT NAM
QUẬN 5 - THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

Kế hoạch thực hiện Sổ tay công tác Mặt trận năm 2021

Loại văn bản: Kế hoạch

Số / Ký hiệu Ngày đăng Ngày ban hành Trích yếu Download
20/KH-MTTQ-BTT 26/03/2021 26/03/2021 Kế hoạch thực hiện Sổ tay công tác Mặt trận năm 2021

GÓP Ý KIẾN