ỦY BAN MẶT TRẬN TỔ QUỐC VIỆT NAM
QUẬN 5 - THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

Kế hoạch tổ chức Hội nghị đánh giá hiệu quả việc thực hiện các trang mạng xã hội của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Quận 5

Loại văn bản: Kế hoạch

Số / Ký hiệu Ngày đăng Ngày ban hành Trích yếu Download
22/KH-MTTQ-BTT 30/03/2021 30/03/2021 Kế hoạch tổ chức Hội nghị đánh giá hiệu quả việc thực hiện các trang mạng xã hội của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Quận 5

GÓP Ý KIẾN