ỦY BAN MẶT TRẬN TỔ QUỐC VIỆT NAM
QUẬN 5 - THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

Ngày hội văn hóa Quận 5 năm 2020

108843357 1448525135535131 2552940890821213653 o

Sáng ngày 12/7/2020, tại Công viên Văn Lang, Quận ủy – HĐND – UBND – Ủy ban MTTQ Việt Nam Quận 5 tổ chức “Ngày hội văn hóa” Quận 5 năm 2020 – chào mừng Đại hội đại biểu Đảng … Chi tiết

GÓP Ý KIẾN