ỦY BAN MẶT TRẬN TỔ QUỐC VIỆT NAM
QUẬN 5 - THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

Lan tỏa Gian hàng nghĩa tình!

Bên cạnh việc chăm lo đời sống người dân trong khu vực phong tỏa, cách ly thì việc chăm lo người dân khó khăn bị ảnh hưởng dịch Covid cũng cần được quan tâm và lan rộng đặc biệt là … Chi tiết

GÓP Ý KIẾN