ỦY BAN MẶT TRẬN TỔ QUỐC VIỆT NAM
QUẬN 5 - THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

Hội nghị trao quyết định cán bộ

Chiều ngày 10/2/2022, tại Hội trường Ủy ban MTTQ Việt Nam quận 5; ông Lê Tấn Tài – UVBTV Quận ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam quận 5 chủ trì Hội nghị trao quyết định cán bộ.

Theo đó, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam Quận 5 trao quyết định của Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam TPHCM về việc công nhận chức danh Ủy viên thường trực đối với bà Nguyễn Ngọc Cẩm – cán bộ cơ quan Ủy ban MTTQ Việt Nam Quận 5. Đồng thời, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam Quận 5 đã có quyết định chuẩn y đối với chức danh Chủ tịch, Phó Chủ tịch và UVTT của các đơn vị, cụ thể:

Công nhận các chức danh trong Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam Phường 12 nhiệm kỳ XV, 2019-2024 (giai đoạn 2021-2024) sau thời điểm Ủy ban MTTQ Việt Nam Phường 12 lâm thời, khi thực hiện sáp nhập đơn vị hành chính Phường 12 và Phường 15, cụ thể: bà Huỳnh Thị Thanh Mỹ Xuyên giữ nhiệm vụ Chủ tịch, ông Hồ Việt Hùng giữ nhiệm vụ Phó Chủ tịch chuyên trách, ông Võ Xuân Thành giữ nhiệm vụ Phó chủ tịch không chuyên trách

Ông Nguyễn Thanh Tuấn – sinh năm 1981, nguyên Thư ký Đảng vụ Phường giữ nhiệm vụ Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam phường 13.

Trước đó, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam Quận 5 cũng đã trao quyết định công nhận chức danh Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam Phường 2 đối với bà Phùng Phương Tâm và chức danh Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam Phường 6 đối với bà Nguyễn Thị Thùy Linh.

GÓP Ý KIẾN