ỦY BAN MẶT TRẬN TỔ QUỐC VIỆT NAM
QUẬN 5 - THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

Phường 1 thực hiện ký kết liên tịch giữa Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các Đoàn thể về thực hiện Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh” trên địa bàn Phường 1 Giai đoạn 2022 – 2025

Nhằm phát huy truyền thống đoàn kết, năng động, sáng tạo, nghĩa tình, huy động hiệu quả mọi nguồn lực, góp sức hoàn thành mục tiêu xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh và giảm nghèo bền vững, … Chi tiết

Phường 1 tổ chức Ngày hội văn hoá năm 2022

Sáng ngày 22/5/2022. Đảng uỷ, Ủy ban Nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể tổ chức Ngày hội Văn hóa Phường 1 năm 2022. Nhằm thiết thực hưởng ứng các hoạt động tuyên truyền chào mừng kỷ … Chi tiết

Phường 1 tổ chức Lễ ra quân tổng vệ sinh; thực hiện công trình cạo xóa các bảng quảng cáo rao vặt sai quy định, ốp thảm cỏ nhựa trên các cột đèn chiếu sáng tại tuyến đường Trần Hưng Đạo

Nhằm thực hiện các công trình chào mừng Kỷ niệm 47 năm ngày Giải phòng Miền Nam (30/4/1975 – 30/4/2022); 132 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890 – 19/5/2022); Tiếp tục thực hiện Chỉ thị 19-CT/TU ngày … Chi tiết

GÓP Ý KIẾN