ỦY BAN MẶT TRẬN TỔ QUỐC VIỆT NAM
QUẬN 5 - THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

Phường 1 tổ chức hội nghị triển khai thực hiện Quy định số 1374-QĐ/TU ngày 01 tháng 12 năm 2017 về quy trình giải quyết thông tin phản ánh liên quan các tập thể, cá nhân suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức lối sống, vi phạm quy định của Đảng, pháp luật của Nhà nước năm 2022

7F615320 7A41 4867 B381 018253BA9A9B

Sáng ngày 27/9/2022. Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Phường 1 phối hợp cùng các Ban ngành, đoàn thể tổ chức hội nghị triển khai thực hiện Quy định số 1374-QĐ/TU ngày 01 … Chi tiết

Phường 1 tổ chức hội nghị tuyên truyền Luật Tín ngưỡng, Tôn giáo và Nghị định số 162/2017/NĐ-CP của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Tín ngưỡng, Tôn giáo

z3579867826402 25ccce9c8aaa8cced3437e013e7cd45a 1

    Sáng ngày 20/7/2022. Ủy ban Mặt trận Tổ quốc và Hội Liên hiệp Phụ nữ Phường 1 tổ chức tuyên truyền Luật Tín ngưỡng, Tôn giáo và Nghị định số 162/2017/NĐ-CP ngày 30/12/20217 của Chính phủ quy định … Chi tiết

Phường 1 thực hiện ký kết liên tịch giữa Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các Đoàn thể về thực hiện Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh” trên địa bàn Phường 1 Giai đoạn 2022 – 2025

CCFB1A3F 9AD5 400A 9ED9 4A8DCD99B20C

Nhằm phát huy truyền thống đoàn kết, năng động, sáng tạo, nghĩa tình, huy động hiệu quả mọi nguồn lực, góp sức hoàn thành mục tiêu xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh và giảm nghèo bền vững, … Chi tiết

GÓP Ý KIẾN