ỦY BAN MẶT TRẬN TỔ QUỐC VIỆT NAM
QUẬN 5 - THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam Quận 5 trao quyết định công nhận chức danh Chủ tịch, Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam Phường 1

Sáng ngày 21/3/2022, tại Hội trường MTTQ quận; ông Lê Tấn Tài – UVBTV Quận ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam Quận 5 chủ trì Hội nghị trao quyết định cán bộ.

Theo đó, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam Quận 5 có quyết định công nhận bà Lê Thị Thùy Dung – Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam Phường 1 giữ nhiệm vụ Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam Phường 1 và công nhận chức danh Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam Phường 1 đối với bà Ngô Thị Thanh Thư – nguyên cán bộ Lao động Thương binh và xã hội Phường 1

GÓP Ý KIẾN