ỦY BAN MẶT TRẬN TỔ QUỐC VIỆT NAM
QUẬN 5 - THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

Trao quyết định cán bộ

Chiều ngày 28/12, tại cơ quan Ủy ban MTTQ Việt Nam Quận 5; ông Lê Tấn Tài – UVBTV Quận ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam Quận 5 chủ trì Hội nghị cùng Ban Thường trực MTTQ quận trao quyết định cán bộ. Cùng tham dự hội nghị có đồng chí Lê Huân Phong – Chủ tịch Hội Chữ thập đỏ Quận 5; đồng chí Nguyễn Hồng Minh – Bí thư Đảng ủy Phường 2, đồng chí Nguyễn Nghiêm Quốc Cường – Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND Phường 2; cùng các vị là Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam Phường 2.

Có thể là hình ảnh về 2 người, mọi người đang đứng và văn bản

Trên cơ sở thống nhất giữa Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam Quận 5 với Ban Thường vụ Hội Chữ thập đỏ Quận 5 về việc hỗ trợ tăng cường cán bộ, tạo điều kiện giới thiệu, bố trí nhân sự Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam Phường 2 theo đề nghị của Đảng ủy Phường 2. Qua kết quả hội nghị hiệp thương của Ủy ban MTTQ Việt Nam Phường 2, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam Quận 5 có quyết định công nhận chức danh Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam Phường 2 đối với đồng chí Trần Phong Võ (cán bộ cơ quan Hội Chữ thập đỏ Quận 5).

Có thể là hình ảnh về 8 người, mọi người đang đứng và văn bản cho biết 'VIETXAN ỦY BAN MẶT TRẬN TỔ” QUỐC VIỆT NAM QUẬN 5 n'

Đồng chí Trần Phong Võ sinh năm 1978, trình độ Cử nhân Quản trị kinh doanh, Cử nhân chính trị – chuyên ngành Quản lý văn hóa tư tưởng; là cán bộ năng động, có năng lực trong công tác đoàn thể, thể hiện được bản lĩnh chính trị qua nhiều vị trí công tác, phát huy được vai trò, trách nhiệm bản thân hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.
Trước đó, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam Quận 5 cũng đã trao quyết định công nhận đồng chí Lưu Toàn Phát, sinh năm 1986, Phó ban vận động Khu phố 1 Phường 12 giữ chức danh Phó Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Phường 12 Quận 5.

GÓP Ý KIẾN