ỦY BAN MẶT TRẬN TỔ QUỐC VIỆT NAM
QUẬN 5 - THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

PHƯỜNG 4 TỔ CHỨC HỘI NGHỊ NHÂN DÂN THÁNG 4 NĂM 2024 VÀ THÔNG TIN VỀ NGHỊ QUYẾT SỐ 11/NQ-HĐND NGÀY 14 THÁNG 3 NĂM 2024 CỦA HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN THÀNH PHỐ VỀ THÀNH LẬP, CHIA TÁCH, SÁP NHẬP, ĐỔI TÊN KHU PHỐ, ẤP TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

436308622 346631965054838 4730958568513042250 n

PHƯỜNG 4 TỔ CHỨC HỘI NGHỊ NHÂN DÂN THÁNG 4 NĂM 2024 VÀ THÔNG TIN VỀ NGHỊ QUYẾT SỐ 11/NQ-HĐND NGÀY 14 THÁNG 3 NĂM 2024 CỦA HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN THÀNH PHỐ VỀ THÀNH LẬP, CHIA TÁCH, SÁP NHẬP, … Chi tiết

HƯỜNG 4 TỔ CHỨC LỄ RA MẮT MÔ HÌNH TỔ LIÊN GIA AN TOÀN PCCC; ĐIỂM CHỮA CHÁY CÔNG CỘNG VÀ CÔNG TRÌNH “BẢN ĐỒ SỐ HOÁ” VỊ TRÍ HỆ THỐNG TRANG THIẾT BỊ PHÒNG CHÁY, CHỮA CHÁY CÁC TỔ LIÊN GIA TRÊN ĐỊA BÀN PHƯỜNG NĂM 2024

437056617 350610651323636 4834602114716692325 n

P Thời gian qua công tác phòng cháy, chữa cháy luôn được sự quan tâm của Đảng ủy – UBND phường, các ban ngành đoàn thể và sự vào cuộc tích cực của nhân dân nên trên địa bàn phường … Chi tiết

PHƯỜNG 4 TỔ CHỨC HỘI NGHỊ TUYÊN TRUYỀN PHÒNG CHÁY CHỮA CHÁY; THÔNG TIN THỦ ĐOẠN CHO VAY LÃI NẶNG TÍN DỤNG ĐEN VÀ CÁC ĐIỂM MỚI CỦA LUẬT CĂN CƯỚC TRONG ĐỒNG BÀO DÂN TỘC THIỂU SỐ NĂM 2024

442489158 376053678779333 6341446705715777443 n

PHƯỜNG 4 TỔ CHỨC HỘI NGHỊ TUYÊN TRUYỀN PHÒNG CHÁY CHỮA CHÁY; THÔNG TIN THỦ ĐOẠN CHO VAY LÃI NẶNG TÍN DỤNG ĐEN VÀ CÁC ĐIỂM MỚI CỦA LUẬT CĂN CƯỚC TRONG ĐỒNG BÀO DÂN TỘC THIỂU SỐ NĂM 2024 … Chi tiết

GÓP Ý KIẾN