ỦY BAN MẶT TRẬN TỔ QUỐC VIỆT NAM
QUẬN 5 - THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

Hội nghị tập huấn các nội dung thực hiện công tác chăm lo gia đình người có công cách mạng có hoàn cảnh khó khăn, hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ có hoàn cảnh khó khăn từ nguồn Quỹ “Vì người nghèo” các cấp năm 2020

Bà Dương Thị Huyền Trâm UVTT Trưởng ban Phong trào Ủy ban MTTQ Việt Nam Thành phố hướng dẫn một số nội dung trọng tâm

Chiều ngày 08/6/2020, Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Quận 5 tổ chức hội nghị tập huấn các nội dung thực hiện công tác chăm lo gia đình người có công cách mạng có hoàn cảnh khó … Chi tiết

GÓP Ý KIẾN