ỦY BAN MẶT TRẬN TỔ QUỐC VIỆT NAM
QUẬN 5 - THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

Hội nghị tập huấn các nội dung thực hiện công tác chăm lo gia đình người có công cách mạng có hoàn cảnh khó khăn, hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ có hoàn cảnh khó khăn từ nguồn Quỹ “Vì người nghèo” các cấp năm 2020

Chiều ngày 08/6/2020, Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Quận 5 tổ chức hội nghị tập huấn các nội dung thực hiện công tác chăm lo gia đình người có công cách mạng có hoàn cảnh khó khăn, hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ có hoàn cảnh khó khăn từ nguồn Quỹ “Vì người nghèo” các cấp năm 2020.

Đến dự và tập huấn cho hội nghị có bà Dương Thị Huyền Trâm – Ủy viên Thường trực, Trưởng ban Phong trào Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Thành phố. Tham dự có bà Trương Thị Kim Xuyến – Phó Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Quận 5, cán bộ cơ quan chuyên trách Mặt trận quận; Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc và kế toán phụ trách Quỹ “Vì người nghèo” 15 phường.

Thông qua Hội nghị tập huấn nhằm giúp cho cán bộ Mặt trận cơ sở và kế toán phụ trách Quỹ “Vì người nghèo” 15 phường nắm vững về công tác bồi dưỡng, hướng dẫn nghiệp vụ chuyên môn cho Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc, kế toán Quỹ “Vì người nghèo” quận và 15 phường thực hiện đúng các nội dung chăm lo các đối tượng gia đình người có công có hoàn cảnh khó khăn: Mẹ Việt Nam Anh hùng; cha hoặc mẹ hoặc con liệt sĩ; vợ hoặc chồng liệt sĩ; anh, chị, em đang thờ cúng liệt sĩ; thương binh các hạng 1/4, 2/4, 3/4, bệnh binh nặng; thành viên hộ nghèo, hộ cận nghèo và hộ có hoàn cảnh khó khăn theo Quy chế hoạt động của Ban vận động, quản lý và sử dụng Quỹ “Vì người nghèo” Thành phố Hồ Chí Minh ban hành kèm theo Quyết định số 544/QĐ-MTTQ-BTT ngày 08 tháng 5 năm 2019 của Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Thành phố Hồ Chí Minh.

Bà Dương Thị Huyền Trâm UVTT Trưởng ban Phong trào Ủy ban MTTQ Việt Nam Thành phố hướng dẫn một số nội dung trọng tâm IMG 1746 IMG 1748 IMG 1750

GÓP Ý KIẾN