ỦY BAN MẶT TRẬN TỔ QUỐC VIỆT NAM
QUẬN 5 - THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

Họp mặt mừng lễ Phục sinh năm 2022

278613562 933122930702000 1324587802920442495 n

Sáng ngày 17/4/2022, Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Quận 5 phối hợp cùng Ban Đoàn kết Công giáo quận và Giáo xứ Mai Khôi tổ chức họp mặt mừng lễ Phục sinh năm 2022. … Chi tiết

GÓP Ý KIẾN