ỦY BAN MẶT TRẬN TỔ QUỐC VIỆT NAM
QUẬN 5 - THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

Kế hoạch

Số / Ký hiệu Ngày đăng Ngày ban hành Trích yếu Download
104/KH-MTTQ-BTT 09/11/2020 09/11/2020 Kế hoạch tổ chức Lễ kỷ niệm 90 năm ngày thành lập Mặt trận Dân tộc Thống nhất Việt Nam – Ngày truyền thống Mặt trận Tổ quốc Việt Nam
102/KH-MTTQ-BTT 09/11/2020 09/11/2020 Kế hoạch tổ chức ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc năm 2020 với chủ đề “Đẩy mạnh các hoạt động văn hóa và xây dựng nếp sống văn minh đô thị” tại khu phố 6,7 Phường 8 Quận 5 (chung cư Xóm Cải)
101/KH-MTTQ-BTT 06/11/2020 06/11/2020 Kế hoạch tổ chức lễ bàn giao sửa chữa nhà cho hộ có hoàn cảnh khó khăn; trao học bổng cho con cán bộ chiến sĩ đồn biên phòng Long Hòa, Cần Giờ; trao bảo trợ cho hộ gia đình là dân tộc thiểu số có hoàn cảnh khó khăn tại đồn biên phòng Long Hòa – Cần Giờ năm 2020
100/KH-MTTQ-BTT 30/10/2020 30/10/2020 Kế hoạch tổ chức tọa đàm giải pháp “Xây dựng gia đình hạnh phúc, phát triển bền vững”
99/KH-MTTQ-BTT 30/10/2020 30/10/2020 Kế hoạch tổ chức Tọa đàm giải pháp “Lập lại trật tự lòng lề đường”
98/KH-MTTQ-BTT 30/10/2020 30/10/2020 Kế hoạch thực hiện phong trào thi đua “Đoàn kết, sáng tạo, nâng cao năng suất, chất lượng, hiệu quả, hội nhập quốc tế” năm 2020
96/KH-MTTQ-BTT 30/10/2020 30/10/2020 Kế hoạch tổ chức hội nghị ký kết chương trình phối hợp giữa Ban thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Quận 5 với các Nhà thờ trên địa bàn Quận 5 trong việc thực hiện công tác chăm lo an sinh xã hội (giai đoạn 2020-2025)
95/KH-MTTQ-BTT 26/10/2020 26/10/2020 Kế hoạch tổ chức hội nghị sơ kết công tác Dân tộc – Tôn giáo Quý 3 năm 2020; sinh hoạt chuyên đề về công tác Dân tộc – Tôn giáo của Mặt trận Tổ quốc trên địa bàn quận năm 2020
94/KH-MTTQ-BTT 26/10/2020 26/11/2020 Kế hoạch tổ chức Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc năm 2020 với chủ đề “Đẩy mạnh các hoạt động văn hóa và xây dựng nếp sống văn minh đô thị”
93/KH-MTTQ-BTT 23/10/2020 23/10/2020 Kế hoạch tổ chức Hội nghị trao bảo trợ thường xuyên cho hộ gia đình chính sách, hộ có hoàn cảnh khó khăn năm 2020

GÓP Ý KIẾN