ỦY BAN MẶT TRẬN TỔ QUỐC VIỆT NAM
QUẬN 5 - THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

Liên tịch

Số / Ký hiệu Ngày đăng Ngày ban hành Trích yếu Download
21/KHLT 28/10/2020 26/10/2020 Kế hoạch liên tịch tổ chức chương trình văn nghệ chào mừng kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập Mặt trận Dân tộc Thống nhất Việt Nam – Ngày truyền thống Mặt trận Tổ quốc Việt nam (18/11/1930 – 18/11/2020)
22/KHLT 27/10/2020 23/11/2020 Kế hoạch liên tịch tổ chức hội nghị bàn giải pháp nâng cao hiệu quả, chất lượng thu gom rác dân lập tại cộng đồng dân cư
20/KHLT 19/10/2020 19/10/2020 Kế hoạch tổ chức hội thi thiết kế sản phẩm tuyên truyền
17/KHLT-UBND-MTTQ 30/09/2020 29/09/2020 Kế hoạch tổ chức đi bộ đồng hành Vì Quận 5 phát triển, Văn minh – Hiện đại – Nghĩa tình
19/KHPH 29/09/2020 29/09/2020 Kế hoạch phối hợp tổ chức sơ kết công tác đối ngoại nhân dân quý 3 năm 2020; ký kết chương trình phối hợp giữa Ủy ban MTTQ Việt Nam Quận 5 và các tổ chức thành viên thực hiện Chỉ thị số 04-CT/TW ngày 06/7/2011 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về “Tiếp tục đổi mới và nâng cao hiệu quả công tác đối ngoại nhân dân trong tình hình mới” (giai đoạn 2020 – 2024)
57/KHPH-BTG-UB.MTTQ-LĐLĐ-H.LHPN 22/09/2020 11/09/2020 Kế hoạch phối hợp tổ chức biểu diễn vở kịch “Rặng trâm bầu” tại Quận 5
57/KHPH-BTG-UBMTTQ-LĐLĐ-HLHPN 11/09/2020 11/09/2020 Kế hoạch phối hợp tổ chức biểu diễn vở kịch “Rặng trâm bầu” tại quận 5
13/KHLT 31/08/2020 31/08/2020 Kế hoạch tổ chức tập huấn công tác phòng cháy chữa cháy, sử dụng điện tiết kiệm, an toàn và hiệu quả năm 2020
11/KHLT-MTTQ 26/08/2020 24/08/2020 Kế hoạch phối hợp tổ chức Hội thi Hòa giải cơ sở năm 2020
10/KHPH 25/08/2020 19/08/2020 Kế hoạch phối hợp tổ chức hội thi trực tuyến “Tìm hiểu Pháp luật và Cải cách hành chính” trên địa bàn Quận 5 năm 2020

GÓP Ý KIẾN