ỦY BAN MẶT TRẬN TỔ QUỐC VIỆT NAM
QUẬN 5 - THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

Kế hoạch

Số / Ký hiệu Ngày đăng Ngày ban hành Trích yếu Download
18/KH-MTTQ-BTT 24/07/2023 30/03/2023 Kế hoạch tuyên truyền, phổ biến pháp luật; tham gia hòa giải ở cơ sở; phối hợp đánh giá, công nhận, xây dựng phường đạt chuẩn tiếp cận pháp luật trong hệ thống Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Quận 5 năm 2023
47/KH-MTTQ-BTT 05/07/2023 05/07/2023 Kế hoạch tổ chức hội nghị sơ kết công tác Dân tộc – Tôn giáo 6 tháng đầu năm 2023; tập huấn chuyên đề “Hướng dẫn kỹ năng tiếp xúc, giao tiếp đối với chức sắc, chức việc các Tôn giáo”
45/KH-MTTQ-BTT 27/06/2023 27/06/2023 Kế hoạch tập huấn công tác phòng, chống tội phạm, ma túy, mại dâm, buôn bán người, tín dụng đen năm 2023
43/KH-MTTQ-BTT 27/06/2023 27/06/2023 Kế hoạch thực hiện “Trung tâm tin nhắn tổng đài hệ thống Mặt trận Tổ quốc Quận 5”
42/KH-MTTQ-BTT 19/06/2023 19/06/2023 Kế hoạch thực hiện “Chuyển đổi số” giai đoạn 2023-2025 trong hệ thống Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị – xã hội Quận 5
41/KH-MTTQ-BTT 14/06/2023 14/06/2023 Kế hoạch tổng kết 20 năm tổ chức Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc giai đoạn 2003-2023
40/KH-MTTQ-BTT 12/06/2023 12/06/2023 Kế hoạch thực hiện công trình nâng cấp 50 nhà vệ sinh chào mừng kỷ niệm 50 năm Ngày giải phóng miền Nam thống nhất đất nước (30/4/1975 – 30/4/2025)
37/KH-MTTQ-BTT 26/05/2023 26/05/2023 Kế hoạch tuyên truyền, vận động Nhân dân tham gia phòng, chống mại dâm trên địa bàn Quận 5 năm 2023 và giai đoạn 2021-2025
32/KH-MTTQ-BTT 12/05/2023 12/05/2023 Kế hoạch hội nghị sơ kết 02 năm việc thực hiện Kết luận 01-KL/TW của Bộ Chính trị về tiếp tục đẩy mạnh việc thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW, tuyên dương các tập thể, cá nhân điển hình trong việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức phong cách Hồ Chí Minh giai đoạn 2022 – 2023 trong hệ thống Mặt trận Tổ quốc Quận 5
32/KH-MTTQ-BTT 12/05/2023 12/05/2023 Kế hoạch tổ chức hội nghị sơ kết 02 năm việc thực hiện Kết luận 01-KL/TW của Bộ Chính trị về tiếp tục đẩy mạnh việc thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW, tuyên dương các tập thể, cá nhân điển hình trong việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức phong cách Hồ Chí Minh giai đoạn 2022-2023 trong hệ thống Mặt trận Tổ quốc Quận 5

GÓP Ý KIẾN