ỦY BAN MẶT TRẬN TỔ QUỐC VIỆT NAM
QUẬN 5 - THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

Liên tịch

Số / Ký hiệu Ngày đăng Ngày ban hành Trích yếu Download
11/KHPJ-MTTQ-ĐTN 14/05/2021 14/05/2021 Kế hoạch phối hợp về việc tổ chức mạn đàm tiểu sử ứng cử viên đại biểu Quốc hội khóa XV và ứng cử viên đại biểu Hội đồng nhân dân thành phố Hồ Chí Minh khóa X nhiệm kỳ 2021 – 2026 đến cử tri trẻ trên địa bàn Quận 5
10/KHPH-MTTQ-PN 14/05/2021 14/05/2021 Kế hoạch phối hợp về việc tổ chức mạn đàm tiểu sử ứng cử viên đại biểu Quốc hội khóa XV và ứng cử viên đại biểu Hội đồng nhân dân thành phố Hồ Chí Minh khóa X nhiệm kỳ 2021 – 2026 đến cử tri nữ là đồng bào dân tộc, các cơ sở tôn giáo trên địa bàn Quận 5
07/KHLT 07/04/2021 06/04/2021 Kế hoạch tổ chức hội nghị tuyên truyền Luật bầu cử Quốc hội và Hội đồng Nhân dân các cấp
06/KHLT 07/04/2021 06/04/2021 Kế hoạch tổ chức Hội nghị tuyên truyền Luật bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân cho thanh niên lần đầu tham gia bầu cử
05/KHLT 02/04/2021 24/03/2021 Kế hoạch tổ chức Hội thi “Tuyên truyền bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và bầu cử Hội đồng Nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021 – 2026
04/KHLT-MTTQ-BCHQS 19/03/2021 15/03/2021 Kế hoạch tổ chức Ngày hội “Dân quân tự vệ Quận 5 vì cộng đồng”, Tuyên dương Dân quân tự vệ, lực lượng tự vệ tiêu biểu nhân kỷ niệm 86 năm ngày truyền thống Dân quân tự vệ (28/3/1935 – 28/3/2021)
03/KHLT-MTTQ-ĐTN-HPN-NCT 04/02/2021 03/02/2021 Kế hoạch liên tịch tổ chức ngày hội “Nghĩa tình Quận 5 – Mừng xuân Tân Sửu” lần 3 năm 2021

GÓP Ý KIẾN