ỦY BAN MẶT TRẬN TỔ QUỐC VIỆT NAM
QUẬN 5 - THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

Kế hoạch

Số / Ký hiệu Ngày đăng Ngày ban hành Trích yếu Download
27/KH-MTTQ-BTT 28/04/2021 28/04/2021 Kế hoạch tổ chức hội nghị tiếp xúc cử tri để người ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XV và người ứng cử đại biểu Hội đồng nhân dân thành phố Hồ Chí Minh khóa X, nhiệm kỳ 2021 – 2026 vận động bầu cử
26/KH-MTTQ-BTT 07/04/2021 07/04/2021 Kế hoạch triển khai “Tháng hành động vì an toàn thực phẩm” năm 2021
23/KH-MTTQ-BTT 07/04/2021 02/04/2021 Kế hoạch tổ chức Hội nghị sơ kết công tác Dân tộc – Tôn giáo quý 1 năm 2021 Sinh hoạt chuyên đề về công tác “Xây dựng cốt cán phong trào trong đồng bào dân tộc thiểu số, tôn giáo” năm 2021
24/KH-MTTQ-BTT 06/04/2021 02/04/2021 Kế hoạch sơ kết công tác Đối ngoại nhân dân – Kiều bào quý 1 năm 2021; tuyên truyền về “Văn hóa các nước ASEAN”
22/KH-MTTQ-BTT 30/03/2021 30/03/2021 Kế hoạch tổ chức thăm, chúc mừng các tổ chức, chức sắc Công giáo, Tin lành nhân dịp Lễ Phục sinh năm 2021
22/KH-MTTQ-BTT 30/03/2021 30/03/2021 Kế hoạch tổ chức Hội nghị đánh giá hiệu quả việc thực hiện các trang mạng xã hội của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Quận 5
20/KH-MTTQ-BTT 26/03/2021 26/03/2021 Kế hoạch thực hiện Sổ tay công tác Mặt trận năm 2021
19/KH-MTTQ-BTT 23/03/2021 22/03/2021 Kế hoạch tổ chức Lễ phát động thực hiên chủ đề năm 2021 “Năm xây dựng chính quyền đô thị và cải thiện môi trường đầu tư”, ra quân thực hiện Cuộc vận động “Người dân thành phố Hồ Chí Minh không xả rác ra đường và kênh rạch, vì thành phố sạch và giảm ngập nước”
15/KH-MTTQ-BTT 23/03/2021 17/03/2021 Kế hoạch tổ chức Hội nghị tuyên truyền Luật bầu cử Đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng Nhân dân cho lực lượng Dân quân tự vệ trên địa bàn Quận 5
17/KH-MTTQ-BTT 18/03/2021 18/03/2021 Kế hoạch thực hiện công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí trong hệ thống Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Quận 5 năm 2021

GÓP Ý KIẾN