ỦY BAN MẶT TRẬN TỔ QUỐC VIỆT NAM
QUẬN 5 - THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

Liên tịch

Số / Ký hiệu Ngày đăng Ngày ban hành Trích yếu Download
22/KHLT-LĐTBXH-UBMTTQ-QĐ-LHPN-LĐLĐ-CTĐ-VP.UBND-GD&ĐT-VH&TT-TTVH 19/05/2023 19/05/2023 Kế hoạch liên tịch tổ chức chăm lo Ngày Quốc tế thiếu nhi 01 tháng 6 năm 2023
16/KHPH-MTTQ-PTN&MT 12/05/2023 09/05/2023 Kế hoạch phối hợp tổ chức các hoạt động hưởng ứng ngày Quốc tế Đa dạng sinh học (22/5) và Ngày Môi trường thế giới (05/6) năm 2023
15/KHPH-MTTQ-PYT 09/05/2023 09/05/2023 Kế hoạch phối hợp tổ chức hội nghị tập huấn kiến thức về an toàn thực phẩm trên địa bàn Quận 5 năm 2023
14/KHPH 09/05/2023 09/05/2023 Kế hoạch phối hợp tổ chức tập huấn chuyên đề “Hướng dẫn kỹ thuật quay, dựng phim trên điện thoại thông minh và kỹ năng viết tin, bài” năm 2023
13/KHLT-UB.MTTQ-P.LĐTBXH-LĐLĐ-HLHPN-QĐ-HCTĐ-TTYT-P.TP-HLG 12/04/2023 12/04/2023 Kế hoạch tổ chức hoạt động kỷ niệm ngày người khuyết tật Việt Nam (18/4/2023)
09/KHPH 10/04/2023 06/04/2023 Kế hoạch phối hợp tổ chức hội thi xây dựng đoạn phim ngắn năm 2023 chủ đề “Vì Quận 5 đoàn kết – Dân chủ – Vì sự phát triển cộng đồng”
06/KHLT-MTTQ-QS 30/03/2023 30/03/2023 Kế hoạch liên tịch phối hopqj hoạt động giữa Ủy ban MTTQ Việt Nam Quận 5 với Ban Chỉ huy Quận sự quận giai đoạn 2023-2024
05/KHPH-MTTQ-PTP 29/03/2023 29/03/2023 Kế hoạch tổ chức hội nghị tuyên truyền, tập huấn Luật Nghĩa vụ quân sự
03/KHPH 16/01/2023 16/01/2023 Kế hoạch phối hơp thực hiện tuyên truyền pháp luật trực tuyến cho đoàn viên, thanh niên và người dân trên địa bàn Quận 5 – chủ đề “Mỗi tháng một chuyên đề pháp luật”
02/KHPH 10/01/2023 10/01/2023 Kế hoạch phối hợp tổ chức Tọa đàm lịch sử kỷ niệm 55 năm cuộc Tổng tấn công và nổi dậy Xuân Mậu Thân 1968 – Trận đánh Tòa Hành chánh Quận 5 và Bót Bà Hòa

GÓP Ý KIẾN