ỦY BAN MẶT TRẬN TỔ QUỐC VIỆT NAM
QUẬN 5 - THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

Năm 2022

Số / Ký hiệu Ngày đăng Ngày ban hành Trích yếu Download
08/KHPH-MTTQ-UBND 07/04/2023 06/04/2023 Kế hoạch liên tịch tổ chức hội thi công trình sạch – xanh – thân thiện môi trường Quận 5 lần 2 năm 2023
07/KHPH 02/04/2023 02/04/2023 Kế hoạch phối hợp tổ chức ngày hội “Giao lưu sắc màu văn hóa các dân tộc Việt Nam”
12/KH-MTTQ-BTT 10/03/2023 10/03/2023 Kế hoạch giám sát, phản biện xã hội của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Quận 5 năm 2023
37/LT-MTTQ-VP 13/09/2022 12/09/2022 Lịch tuần 37 (từ ngày 12/9/2022 đến ngày 18/9/2022)
56/KH-MTTQ-BTT 12/09/2022 12/09/2022 Kế hoạch tổ chức tuyên truyền kiến thức pháp luật về phòng cháy, chữa cháy và cứu hộ cứu nạn năm 2022
36/LT-MTTQ-VP 06/09/2022 05/09/2022 Lịch tuần 36 (từ ngày 5/9/2022 đến ngày 11/9/2022)
35/LT-MTTQ-VP 29/08/2022 29/08/2022 Lịch tuần 35 (từ ngày 29/8/2022 đến ngày 04/9/2022)
34/LT-MTTQ-VP 23/08/2022 22/08/2022 Lịch tuần 34 (từ ngày 22/8/2022 đến ngày 28/8/2022)
54/KH-MTTQ-BTT 23/08/2022 23/08/2022 Kế hoạch tổ chức hội nghị sơ kết việc thực hiện Kết luận 01-KL/TW của Bộ Chính trị về tiếp tục đẩy mạnh việc thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW, tuyên dương các tập thể, cá nhân điển hình trong việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức phong cách Hồ Chí Minh giai đoạn 2021 – 2022 trong hệ thống Mặt trận Tổ quốc Quận 5
53/KH-MTTQ-BTT 19/08/2022 19/08/2022 Kế hoạch triển khai không gian văn hóa Hồ Chí Minh

GÓP Ý KIẾN