ỦY BAN MẶT TRẬN TỔ QUỐC VIỆT NAM
QUẬN 5 - THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

Văn bản khác

Số / Ký hiệu Ngày đăng Ngày ban hành Trích yếu Download
2965/QĐ-UBND 17/07/2023 03/07/2023 Quyết định ban hành Quy trình, Thủ tục: Chấp thuận xây dựng cùng thời điểm với cấp phép thi công xây dựng công trình thiết yếu trong phạm vi bảo vệ kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ trong thời gian 07 (bảy) ngày làm việc trên địa bàn Quận 5
2981/QĐ-UBND 17/07/2023 04/07/2023 Quyết định ban hành Quy trình, Thủ tục: Cung cấp thông tin về quy hoạch xây dựng trong thời gian 09 (chín) ngày làm việc trên địa bàn Quận 5
2950/QĐ-UBND 17/07/2023 30/06/2023 Quyết định phê duyệt các Quy trình, thủ tục thuộc thẩm quyền giải quyết của Ủy ban nhân dân quận (lĩnh vực Lao động – Thương binh và Xã hội) theo Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015
2951/QĐ-UBND 17/07/2023 30/06/2023 Quyết định ban hành các Thủ tục, Quy trình: giải quyết khiếu nại lần đầu, giải quyết khiếu nại lần 2, giải quyết tố cáo, tiếp nhận yêu cầu giải trình, thực hiện việc giải trình trên địa bàn Quận 5
2953/QĐ-UBND 17/07/2023 30/06/2023 Quyết định ban hành các Quy trình, Thủ tục: Cấp Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm cho các cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn uống trên địa bàn Quận 5 theo Nghị định số 155/2018/NĐ-CP ngày 12 tháng 11 năm 2018 của Chính phủ
173/KH-UBND 10/06/2023 07/06/2023 Kế hoạch huy động trẻ ra lớp và tuyển sinh vào các lớp đầu cấp năm học 2023 – 2024.
1894/TB-SNV 22/04/2023 21/04/2023 Nhu cầu tuyển dụng công chức năm 2023

GÓP Ý KIẾN