ỦY BAN MẶT TRẬN TỔ QUỐC VIỆT NAM
QUẬN 5 - THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

Năm 2021

Số / Ký hiệu Ngày đăng Ngày ban hành Trích yếu Download
36/TM-MTTQ-BTT 06/05/2021 06/05/2021 Thư mời dự triển khai kế hoạch tổ chức Hội nghị tiếp xúc cử tri để người ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XV và Hội đồng nhân dân thành phố Hồ Chí Minh khóa X, nhiệm kỳ 2021 – 2026 vận động bầu cử
19/LT-MTTQ-BTT 03/05/2021 03/05/2021 Lịch tuần 19 (từ ngày 03/5/2021 đến ngày 09/5/2021)
27/KH-MTTQ-BTT 28/04/2021 28/04/2021 Kế hoạch tổ chức hội nghị tiếp xúc cử tri để người ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XV và người ứng cử đại biểu Hội đồng nhân dân thành phố Hồ Chí Minh khóa X, nhiệm kỳ 2021 – 2026 vận động bầu cử
18/LT-MTTQ-VP 26/04/2021 26/04/2021 Lịch tuần 18 (từ ngày 26/4/2021 đến ngày 02/5/2021)
33/TM-MTTQ-BTT 19/04/2021 19/04/2021 Thư mời dự hội thi tiểu phẩm “Tuyên truyền bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân TPHCM nhiệm kỳ 2021 – 2026”
32/TM-MTTQ-BTT 19/04/2021 19/04/2021 Thư mời dự Hội nghị đánh giá hiệu quả việc thực hiện trang mạng xã hội của Ủy ban MTTQ Việt Nam Quận 5
17/LT-MTTQ-VP 19/04/2021 19/04/2021 Lịch tuần 17 (từ ngày 19/4/2021 đến ngày 25/4/2021)
16/LT-MTTQ-BTT 12/04/2021 12/04/2021 Lịch tuần 16 (từ ngày 12/4/2021 đến ngày 18/4/2021)
07/KHLT 07/04/2021 06/04/2021 Kế hoạch tổ chức hội nghị tuyên truyền Luật bầu cử Quốc hội và Hội đồng Nhân dân các cấp
26/KH-MTTQ-BTT 07/04/2021 07/04/2021 Kế hoạch triển khai “Tháng hành động vì an toàn thực phẩm” năm 2021

GÓP Ý KIẾN