ỦY BAN MẶT TRẬN TỔ QUỐC VIỆT NAM
QUẬN 5 - THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

Công văn về việc thực hiện tuyên truyền kết quả phát triển kinh tế – văn hóa – xã hội năm 2019 và mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp năm 2020

Loại văn bản: Công văn

Số / Ký hiệu Ngày đăng Ngày ban hành Trích yếu Download
32/MTTQ-BTT 09/03/2020 09/03/2020 Công văn về việc thực hiện tuyên truyền kết quả phát triển kinh tế – văn hóa – xã hội năm 2019 và mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp năm 2020

GÓP Ý KIẾN