ỦY BAN MẶT TRẬN TỔ QUỐC VIỆT NAM
QUẬN 5 - THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

Hướng dẫn công tác đối ngoại và người Việt Nam ở nước ngoài năm 2022

Loại văn bản: Hướng dẫn

Số / Ký hiệu Ngày đăng Ngày ban hành Trích yếu Download
05/HD-MTTQ-BTT 16/03/2022 07/03/2022 Hướng dẫn công tác đối ngoại và người Việt Nam ở nước ngoài năm 2022

GÓP Ý KIẾN