ỦY BAN MẶT TRẬN TỔ QUỐC VIỆT NAM
QUẬN 5 - THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

Hướng dẫn công tác tuyên truyền Quý I năm 2021

Loại văn bản: Hướng dẫn

Số / Ký hiệu Ngày đăng Ngày ban hành Trích yếu Download
02/HD-MTTQ-BTT 26/01/2021 26/01/2021 Hướng dẫn công tác tuyên truyền Quý I năm 2021

GÓP Ý KIẾN