ỦY BAN MẶT TRẬN TỔ QUỐC VIỆT NAM
QUẬN 5 - THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

Hướng dẫn đối tượng, tiêu chuẩn bình chọn tuyên dương “Những tấm gương thầm lặng mà cao cả” lần 5 năm 2022

Loại văn bản: Hướng dẫn

Số / Ký hiệu Ngày đăng Ngày ban hành Trích yếu Download
07/HD-MTTQ-BTT 28/03/2022 17/03/2022 Hướng dẫn đối tượng, tiêu chuẩn bình chọn tuyên dương “Những tấm gương thầm lặng mà cao cả” lần 5 năm 2022

GÓP Ý KIẾN