ỦY BAN MẶT TRẬN TỔ QUỐC VIỆT NAM
QUẬN 5 - THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

Hướng dẫn thực hiện công tác tuyên truyền kỷ niệm các ngày lễ lớn và sự kiện lịch sử quan trọng năm 2021

Loại văn bản: Hướng dẫn

Số / Ký hiệu Ngày đăng Ngày ban hành Trích yếu Download
01/HD-MTTQ-BTT 21/01/2021 20/01/2021 Hướng dẫn thực hiện công tác tuyên truyền kỷ niệm các ngày lễ lớn và sự kiện lịch sử quan trọng năm 2021

GÓP Ý KIẾN