ỦY BAN MẶT TRẬN TỔ QUỐC VIỆT NAM
QUẬN 5 - THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

Hướng dẫn tiêu chuẩn và thang điểm thi đua công tác Mặt trận năm 2023

Loại văn bản: Hướng dẫn

Số / Ký hiệu Ngày đăng Ngày ban hành Trích yếu Download
09/HD-MTTQ-BTT 14/06/2023 14/06/2023 Hướng dẫn tiêu chuẩn và thang điểm thi đua công tác Mặt trận năm 2023

GÓP Ý KIẾN