ỦY BAN MẶT TRẬN TỔ QUỐC VIỆT NAM
QUẬN 5 - THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

Hướng dẫn tổ chức bầu Thanh tra nhân dân phường nhiệm kỳ 2023 – 2025

Loại văn bản: Hướng dẫn

Số / Ký hiệu Ngày đăng Ngày ban hành Trích yếu Download
10/HD-MTTQ-BTT 06/07/2023 06/07/2023 Hướng dẫn tổ chức bầu Thanh tra nhân dân phường nhiệm kỳ 2023 – 2025

GÓP Ý KIẾN