ỦY BAN MẶT TRẬN TỔ QUỐC VIỆT NAM
QUẬN 5 - THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

Kế hoạch liên tịch tổ chức Hội nghị đối thoại, tiếp xúc với lực lượng thu gom rác dân lập trên địa bàn Quận 5 năm 2022

Loại văn bản: Liên tịch

Số / Ký hiệu Ngày đăng Ngày ban hành Trích yếu Download
07/KHLT 22/04/2022 21/04/2022 Kế hoạch liên tịch tổ chức Hội nghị đối thoại, tiếp xúc với lực lượng thu gom rác dân lập trên địa bàn Quận 5 năm 2022

GÓP Ý KIẾN