ỦY BAN MẶT TRẬN TỔ QUỐC VIỆT NAM
QUẬN 5 - THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

Kế hoạch liên tịch tổ chức hội thi công trình sạch – xanh – thân thiện môi trường Quận 5 lần 2 năm 2023

Loại văn bản: Liên tịch

Số / Ký hiệu Ngày đăng Ngày ban hành Trích yếu Download
08/KHPH-MTTQ-UBND 07/04/2023 06/04/2023 Kế hoạch liên tịch tổ chức hội thi công trình sạch – xanh – thân thiện môi trường Quận 5 lần 2 năm 2023

GÓP Ý KIẾN