ỦY BAN MẶT TRẬN TỔ QUỐC VIỆT NAM
QUẬN 5 - THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

Kế hoạch phối hợp tổ chức ngày hội “Giao lưu sắc màu văn hóa các dân tộc Việt Nam”

Loại văn bản: Liên tịch

Số / Ký hiệu Ngày đăng Ngày ban hành Trích yếu Download
07/KHPH 02/04/2023 02/04/2023 Kế hoạch phối hợp tổ chức ngày hội “Giao lưu sắc màu văn hóa các dân tộc Việt Nam”

GÓP Ý KIẾN