ỦY BAN MẶT TRẬN TỔ QUỐC VIỆT NAM
QUẬN 5 - THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

Kế hoạch phối hợp vận động và tổ chức chăm lo Tết Nguyên đán Giáp Thìn và hoạt động ngày hội “Nghĩa tình Quận 5 – Mừng xuân Giáp Thìn” lần 6 năm 2024

Loại văn bản: Kế hoạch

Số / Ký hiệu Ngày đăng Ngày ban hành Trích yếu Download
01/KH-MTTQ-BTT 03/01/2024 02/01/2024 Kế hoạch phối hợp vận động và tổ chức chăm lo Tết Nguyên đán Giáp Thìn và hoạt động ngày hội “Nghĩa tình Quận 5 – Mừng xuân Giáp Thìn” lần 6 năm 2024

GÓP Ý KIẾN