ỦY BAN MẶT TRẬN TỔ QUỐC VIỆT NAM
QUẬN 5 - THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

Kế hoạch sơ kết công tác Đối ngoại nhân dân – Kiều bào quý 1 năm 2021; tuyên truyền về “Văn hóa các nước ASEAN”

Loại văn bản: Kế hoạch

Số / Ký hiệu Ngày đăng Ngày ban hành Trích yếu Download
24/KH-MTTQ-BTT 06/04/2021 02/04/2021 Kế hoạch sơ kết công tác Đối ngoại nhân dân – Kiều bào quý 1 năm 2021; tuyên truyền về “Văn hóa các nước ASEAN”

GÓP Ý KIẾN