ỦY BAN MẶT TRẬN TỔ QUỐC VIỆT NAM
QUẬN 5 - THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

Kế hoạch tập huấn công tác phòng, chống tội phạm, ma túy, mại dâm, buôn bán người, tín dụng đen năm 2023

Loại văn bản: Kế hoạch

Số / Ký hiệu Ngày đăng Ngày ban hành Trích yếu Download
45/KH-MTTQ-BTT 27/06/2023 27/06/2023 Kế hoạch tập huấn công tác phòng, chống tội phạm, ma túy, mại dâm, buôn bán người, tín dụng đen năm 2023

GÓP Ý KIẾN