ỦY BAN MẶT TRẬN TỔ QUỐC VIỆT NAM
QUẬN 5 - THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

Kế hoạch thực hiện “Trung tâm tin nhắn tổng đài hệ thống Mặt trận Tổ quốc Quận 5”

Loại văn bản: Kế hoạch

Số / Ký hiệu Ngày đăng Ngày ban hành Trích yếu Download
43/KH-MTTQ-BTT 27/06/2023 27/06/2023 Kế hoạch thực hiện “Trung tâm tin nhắn tổng đài hệ thống Mặt trận Tổ quốc Quận 5”

GÓP Ý KIẾN