ỦY BAN MẶT TRẬN TỔ QUỐC VIỆT NAM
QUẬN 5 - THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

Kế hoạch tổ chức hội nghị sơ kết công tác Dân tộc – Tôn giáo 6 tháng đầu năm 2023; tập huấn chuyên đề “Hướng dẫn kỹ năng tiếp xúc, giao tiếp đối với chức sắc, chức việc các Tôn giáo”

Loại văn bản: Kế hoạch

Số / Ký hiệu Ngày đăng Ngày ban hành Trích yếu Download
47/KH-MTTQ-BTT 05/07/2023 05/07/2023 Kế hoạch tổ chức hội nghị sơ kết công tác Dân tộc – Tôn giáo 6 tháng đầu năm 2023; tập huấn chuyên đề “Hướng dẫn kỹ năng tiếp xúc, giao tiếp đối với chức sắc, chức việc các Tôn giáo”

GÓP Ý KIẾN