ỦY BAN MẶT TRẬN TỔ QUỐC VIỆT NAM
QUẬN 5 - THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

Kế hoạch tổ chức Hội nghị sơ kết công tác Dân tộc – Tôn giáo quý 1 năm 2021 Sinh hoạt chuyên đề về công tác “Xây dựng cốt cán phong trào trong đồng bào dân tộc thiểu số, tôn giáo” năm 2021

Loại văn bản: Kế hoạch

Số / Ký hiệu Ngày đăng Ngày ban hành Trích yếu Download
23/KH-MTTQ-BTT 07/04/2021 02/04/2021 Kế hoạch tổ chức Hội nghị sơ kết công tác Dân tộc – Tôn giáo quý 1 năm 2021 Sinh hoạt chuyên đề về công tác “Xây dựng cốt cán phong trào trong đồng bào dân tộc thiểu số, tôn giáo” năm 2021

GÓP Ý KIẾN