ỦY BAN MẶT TRẬN TỔ QUỐC VIỆT NAM
QUẬN 5 - THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

Kế hoạch tổ chức thăm, chúc mừng các tổ chức, chức sắc Công giáo, Tin lành nhân dịp Lễ Phục sinh năm 2021

Loại văn bản: Kế hoạch

Số / Ký hiệu Ngày đăng Ngày ban hành Trích yếu Download
22/KH-MTTQ-BTT 30/03/2021 30/03/2021 Kế hoạch tổ chức thăm, chúc mừng các tổ chức, chức sắc Công giáo, Tin lành nhân dịp Lễ Phục sinh năm 2021

GÓP Ý KIẾN