ỦY BAN MẶT TRẬN TỔ QUỐC VIỆT NAM
QUẬN 5 - THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

Kế hoạch tuyên truyền, phổ biến pháp luật; tham gia hòa giải ở cơ sở; phối hợp đánh giá, công nhận, xây dựng phường đạt chuẩn tiếp cận pháp luật trong hệ thống Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Quận 5 năm 2023

Loại văn bản: Kế hoạch

Số / Ký hiệu Ngày đăng Ngày ban hành Trích yếu Download
18/KH-MTTQ-BTT 24/07/2023 30/03/2023 Kế hoạch tuyên truyền, phổ biến pháp luật; tham gia hòa giải ở cơ sở; phối hợp đánh giá, công nhận, xây dựng phường đạt chuẩn tiếp cận pháp luật trong hệ thống Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Quận 5 năm 2023

GÓP Ý KIẾN