ỦY BAN MẶT TRẬN TỔ QUỐC VIỆT NAM
QUẬN 5 - THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

Lịch tuần 02 (từ ngày 08/01/2024 đến ngày 14/01/2024)

Loại văn bản: Lịch làm việc

Số / Ký hiệu Ngày đăng Ngày ban hành Trích yếu Download
02/LT-MTTQ-VP 10/01/2024 08/01/2024 Lịch tuần 02 (từ ngày 08/01/2024 đến ngày 14/01/2024)

GÓP Ý KIẾN