ỦY BAN MẶT TRẬN TỔ QUỐC VIỆT NAM
QUẬN 5 - THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

Lịch tuần 12 (từ ngày 15/3/2021 đến ngày 21/3/2021)

Loại văn bản: Lịch làm việc

Số / Ký hiệu Ngày đăng Ngày ban hành Trích yếu Download
12/LT-MTTQ-BTT 16/03/2021 15/03/2021 Lịch tuần 12 (từ ngày 15/3/2021 đến ngày 21/3/2021)

GÓP Ý KIẾN