ỦY BAN MẶT TRẬN TỔ QUỐC VIỆT NAM
QUẬN 5 - THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

Lịch tuần 13 (từ ngày 22/3/2021 đến ngày 28/3/2021)

Loại văn bản: Lịch làm việc

Số / Ký hiệu Ngày đăng Ngày ban hành Trích yếu Download
13/LT-MTTQ-VP 22/03/2021 22/03/2021 Lịch tuần 13 (từ ngày 22/3/2021 đến ngày 28/3/2021)

GÓP Ý KIẾN