ỦY BAN MẶT TRẬN TỔ QUỐC VIỆT NAM
QUẬN 5 - THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

Lịch tuần 14 (từ ngày 29/3/2021 đến ngày 04//4/2021)

Loại văn bản: Lịch làm việc

Số / Ký hiệu Ngày đăng Ngày ban hành Trích yếu Download
14/LT-MTTQ-VP 29/03/2021 29/03/2021 Lịch tuần 14 (từ ngày 29/3/2021 đến ngày 04//4/2021)

GÓP Ý KIẾN