ỦY BAN MẶT TRẬN TỔ QUỐC VIỆT NAM
QUẬN 5 - THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

Lịch tuần 15 (từ ngày 05/4/2021 đến ngày 11/4/2021)

Loại văn bản: Lịch làm việc

Số / Ký hiệu Ngày đăng Ngày ban hành Trích yếu Download
15/LT-MTTQ-VP 05/04/2021 05/04/2021 Lịch tuần 15 (từ ngày 05/4/2021 đến ngày 11/4/2021)

GÓP Ý KIẾN