ỦY BAN MẶT TRẬN TỔ QUỐC VIỆT NAM
QUẬN 5 - THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

Lịch tuần 45 (từ ngày 06/11/2023 đến ngày 13/11/2023)

Loại văn bản: Lịch làm việc

Số / Ký hiệu Ngày đăng Ngày ban hành Trích yếu Download
45/LT-MTTQ-VP 08/11/2023 06/11/2023 Lịch tuần 45 (từ ngày 06/11/2023 đến ngày 13/11/2023)

GÓP Ý KIẾN