ỦY BAN MẶT TRẬN TỔ QUỐC VIỆT NAM
QUẬN 5 - THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

Lịch tuần 47 (từ ngày 20/11/2023 đến ngầy 26/11/2023)

Loại văn bản: Lịch làm việc

Số / Ký hiệu Ngày đăng Ngày ban hành Trích yếu Download
47/LT-MTTQ-VP 22/10/2023 20/11/2023 Lịch tuần 47 (từ ngày 20/11/2023 đến ngầy 26/11/2023)

GÓP Ý KIẾN