ỦY BAN MẶT TRẬN TỔ QUỐC VIỆT NAM
QUẬN 5 - THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

Lịch tuần 49 (từ ngày 04/12/2023 đến ngày 10/12/2023)

Loại văn bản: Lịch làm việc

Số / Ký hiệu Ngày đăng Ngày ban hành Trích yếu Download
49/LT-MTTQ-VP 05/12/2023 04/12/2023 Lịch tuần 49 (từ ngày 04/12/2023 đến ngày 10/12/2023)

GÓP Ý KIẾN